Kargoteket

Har du brug for at skabe en udvikling, få forløst en ide, sætte en ny retning? Mit afsæt er foreninger, frivillige og fællesskaber, og jeg bringer værdier og metoder med derfra og ind i nye sammenhænge.