Produktpakker - small, medium eller large

Uanset om I har brug for et kort inspirationsforedrag med indbygget involvering, en hel dags workshop, hvor der er tid til at gå mere i dybden, sparring og rådgivning eller en udviklingsproces, der strækker sig over længere tid, kan jeg tilbyde konsulentbistand afpasset efter jeres behov.

Jeg har mange års erfaring i samarbejde med og mellem frivillige både indenfor idræt, kultur og det frivillige, sociale område samt i samarbejde mellem den kommunale verden og det frivillige område.

Mine kerneområder er procesfacilitering, strategiarbejde, netværk og ideudvikling.

Tegning

Eksempler på konsulentydelser:

SMALL
Inspirationsforedrag, f.eks. om frivillighed, foreningsliv og engagement. Hvordan understøtter vi det, hvilke udfordringer er der, og hvilken værdi skaber det (f.eks. foredraget ”12 omveje der får dig tættere på”). Foredragene kan kombineres med en kort workshop.

MEDIUM
Konsulentbistand i forhold konkrete begivenheder (F.eks. frivillighedsdage, temadage, visionsdage). Jeg er sparringspartner i den indledende fase, hvor vi sammen afklarer behov og udvikler på de ideer, der dukker op – og kan ligeledes føre jer og deltagerne sikkert og godt igennem dagen.

LARGE
Konsulentbistand i forhold til længere udviklingsprocesser. Uanset om det er strategiarbejde, netværksudvikling eller konkrete projekter, der er på tapetet, kan jeg føre jer igennem processen med fokus på både resultater og samarbejde.

Alle processer tilpasses jeres behov og ønsker.

Hvad gør jeg?

Jeg hjælper til med at få ideerne ud af hovedet og ned på arbejdsbordet.

Jeg inviterer mennesker ind i en proces og sætter retning på den – uanset om det er på den korte bane (inspirationsoplæg, temadage, workshops) eller i det lange løb (længerevarende udviklingsforløb).

Jeg skaber forbindelseslinjer mellem mennesker – udvikler og understøtter netværk og fællesskaber.

Løbebane
Græs

Hvordan gør jeg?

Jeg bruger min viden om og erfaring med kultur-, idræt- og fritidsområdet samt det frivillige sociale område.

Jeg har fokus på, hvilke ord vi bruger, og hvilke fortællinger vi skaber - fordi god kommunikation er afgørende for, at projekter og processer lykkes.

Jeg planlægger præcist for at få frihed til at improvisere.

Jeg skaber en let, humoristisk og uformel stemning og finder gerne en skæv vinkel.

Hvorfor?

Fordi de ideer og de projekter, vi arbejder med i fællesskab, skaber større værdi og har længere holdbarhed.

Fordi det engagement og den mening, der ligger i det frivillige arbejde, har stor værdi – også når det overføres til andre områder.

Luftballon